ដំណើរការដំឡើង PCB

ដំណើរការដំឡើង PCB
ជំហានទី 1ផ្ញើឯកសារមកយើង (Gerber & BOM)
ជំហានទី 2សម្រង់ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។
ជំហានទី 3ឯកសារបញ្ជាក់ និងបញ្ជា
ជំហានទី 4ការទិញគ្រឿងបន្លាស់ PCB
ជំហានទី 5ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៃការផ្សារ និងការធ្វើតេស្ត
ជំហានទី៦ការវេចខ្ចប់ និងការចែកចាយ

សេវាកម្មតែមួយ៖ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ PCB & PCBA ។
សូមទំនាក់ទំនង៖ +86 13430761737, (WhatsApp/WeChat/Skype)

#FinishedProductAssembly #pcbassembly #pcbdesign #pcba #pcb #pcbmanufacturing #pcbmanufacturer #pcbamanufacturing #pcbfabrication #pcbsupplier #pcblayout #pcbfactory #pcbuild #pcbprototype #pcbboard #pcbchina #pcbpc


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២